Næse før

Næse efter

Bryst før

Bryst efter

Kind før

Kind efter

IPL-behandling af karsprængninger

IPL står for intenst pulserende lys. IPL anvendes til behandling af bl.a. uønsket hårvækst, karsprængninger, pigmentforandringer og kreppet hud.

Hvordan virker behandling med IPL på karsprængninger?
Lysenergien absorberes i de røde blodlegemer i blodkarrene og omdannes til varme. Varmen ledes til karvæggen, der herved destrueres. Den ødelagte karvæg vil gradvist transporteres væk af immunforsvaret. Dermed fjernes de uønskede kar, og resultatet ses indenfor 4 uger.

Hvordan foregår behandling med IPL
Under behandling med IPL modtager du øjenværn, og huden påføres en optisk ledende gel. Gelen er med til at lede lyset ind i huden. Herefter udsendes et kort lysglimt fra IPL maskinen. Det føles som et lille svirp fra en elastik eller som en prikkende varme i korte skud, som hurtigt forsvinder igen. Du må gerne indtage 1 gram paracetamol og 400 mg Ipren / Ibuprofen 1 time før behandlingen – dette vil reducere ubehag under behandlingen.

Hvordan forbereder man sig på behandling med IPL?
Du forbereder dig bedst muligt inden din behandling af karsprængninger ved at passe på solen, undlade at tage solarium, ikke anvende selvbruner og ikke gå i spraytan i ugerne op til behandlingen. Desto lysere din hud er, desto lettere er blodkarrene at behandle med IPL. Det er altid en fordel, at du møder uden make-up.

Hvem udfører behandling med IPL?
Behandlingen udføres af en sygeplejerske eller en læge.

Hvem kan få foretaget IPL behandling?
Du kan få foretaget permanent reduktion af karsprængninger med IPL, hvis du:

  • Har karsprængninger og diffus rødme i ansigtet, på bryst eller på halsen
  • Din hud er uden sår og hudinfektion
  • Du har realistiske forventninger til resultatet og er indstillet på evt. gentagne behandlinger
  • Ikke er gravid eller ammer
  • Har anvendt solcreme de sidste 4-6 uger op til din behandling og hverken har dyrket solen eller solarium.

Forsigtighedsregler
Det er vigtigt, at du bruger solfaktor 30+ eller højere og ikke dyrker solen i 4-6 uger op til din behandling samt i 2 måneder efter dine behandling. Vurderes din hud at være for solbrun, må behandlingen udskydes til senere. Dermed mindskes risikoen for bivirkninger og forbrænding af huden ifm. en behandling.

Hvornår ser man effekten af IPL?
Resultatet ses umiddelbart efter behandlingen, men det endelige resultat kan først vurderes endeligt efter ca. 4-6 uger.

Hvordan skal jeg passe huden efter behandling med IPL?
Det eneste, der kan og skal gøres for at fremme / bibeholde resultatet, er solbeskyttelse med en solfaktor på minimum SPF 30. Det skyldes, at karsprængninger i ansigt, på hals og på brystet stimuleres af solens stråler.

Hvor lang tid skal der gå mellem behandlingerne?
Vi anbefaler 4-6 ugers interval mellem behandlingerne. De fleste kan nøjes med 1-3 behandlinger med 4-6 ugers interval.

Hvordan er effekten?
Effekten af behandlingen er som regel god, men kan dog variere fra person til person, afhængigt af karrenes type, lokalisation og årsag. Ofte er det nødvendigt med flere behandlinger med nogle ugers mellemrum. Hos nogle få personer kan karrene ikke fjernes helt.

Er der bivirkninger til IPL?
Der er risiko for følgende “Almindelige bivirkninger” (hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlinger):
Efter behandlingen kan der være hævelse i 2 til 7 dage. Der kan eventuelt opstå et lille blåt mærke efter behandlingen. Der kan efterfølgende komme ganske små, overfladiske skorper på de behandlede karudvidelser. Disse skaller af efter en uges tid.

Der er risiko for følgende “Ikke almindelige bivirkninger” (hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlinger):
Hvis man er solbrun på behandlingsdagen, eller huden har været udsat for sol indenfor 4 uger før behandlingen er der forøget risiko for forbrænding af huden med efterfølgende risiko for pigmentproblemer med dannelse af enten for meget eller for lidt pigment i huden samt i få tilfælde risiko for ardannelse.

Hvis huden udsættes for sol lige efter behandlingen, kan den reagere med at øge pigmentproduktionen og derved blive mørkskjoldet. Derfor er det vigtigt at undgå sol på området, indtil huden er helt normal efter behandlingen. Hvis man behandler solbrændt hud, er der risiko for en overfladisk forbrænding, som kan give overfladiske sår og efterfølgende lysfarvning af huden. Dette kan ligeledes ses ved behandling af hud med mange karudvidelser eller pigmentskjolder. Hudfarven kan dog normaliseres igen, som regel efter 3 til 6 måneder. Ved behandlingen er der specielt hos mørkere og asiatiske hudtyper risiko for øget pigmentproduktion efter behandlingen (såkaldt postinflammatorisk hyperpigmentering).

Information og samtykke
Efter at have gennemlæst denne skriftlige information skal du have mundtlig information om behandlingen og mulighed for at stille spørgsmål. Du har her mulighed for at medbringe en bisidder. Ønsker du derefter behandling, kan du behandles samme dag, som din forundersøgelse er foretaget.