Karsprængning på ben

8 uger efter behandling af karsprængning på ben

Karsprængning på ankel

3 uger efter behandling af karsprængning på ankel

Karsprængning ved knæ

3 uger efter behandling af karsprængning ved knæ

Sklerosering – behandling af karudvidelser på ben

Sklerosering
Rigtig mange mennesker vil med alderen opleve at nogle blodkar på benene bliver mere tydelige og fremtrædende. Udover at det rent kosmetisk kan være et problem, oplever nogle også forskellige grader af ubehag og smerter i forbindelses med de fremtrædende kar.

Hvordan virker sklerosering af kar?
Ved sklerosering injiceres en syrlig væske bestående af Aethoxysklerol 0,5% i de blodkar på benene, som man ønsker at gøre mindre synlige. Der anvendes en meget tynd og kort nål. Aethoxysclerol virker kemisk irriterende på de indre karvægge og fremmer destruktion af blodkarrene. Behandlingen resulterer i, at blodkarret nedbrydes.

Hvordan foregår behandling med sklerosering?
Behandlingen foregår ved at behandleren placerer dig, så du ligger behageligt i stolen, og området hvor karrene skal fjernes afrenses. Du får forsigtigt indsprøjtet den virksomme væske i karrene. Afhængigt af hvor mange kar der skal fjernes, er behandlingen normalt ret hurtigt overstået. Sædvanligvis arbejder man 15-30 min. per behandling.

Hvem kan ikke få behandling med skleroerapi?
Lider man af ustabil sukkersyge, alvorlige hjerte-karproblemer, blødningssygdom, immunsygdomme eller ubehandlet forhøjet blodtryk kan du ikke behandles med skleroterapi. Gravide og ammende behandles ikke. Tager du blodfortyndende medicin kan du sædvanligvis ikke behandles med skleroterapi. Du anbefales at undgå at tage magnyl, fiskeolie, spise fisk, ingefær, hvidløg (antioxidanter) eller NSAID (gigtmiddel) 3 dage før en behandling. Personer under 18 år må ikke behandles på kosmetisk indikation med skleroterapi. Hvis vi vurderer, at de kar, du ønsker fjernet, er for fine til at blive behandlet ved hjælp af skleroterapi, kan andre muligheder komme på tale, fx laserbehandling.

Hvor mange behandlinger med sklerosering skal jeg have?
Nogle kar kan forsvinde efter én behandling, men ofte kræves mindst 2-3 behandlinger på samme hudområde. Efter et behandlingsforløb forventes, at synligheden af karudvidelserne i det behandlede område reduceres med 70 til 80%.

Hvor længe holder behandlingen, og hvor mange behandlinger er nødvendige?
Det er individuelt, hvor længe der går før en ny behandling bliver nødvendig. Dette afhænger af alder, livsstil, fysik, genetiske forhold og evt. tilstedeværelse af sygdom, graviditet og andre forhold. Behandlingsresultatet kan ofte holde i flere år. 1-2 gange om året kan man få behov for en eller to vedligeholdelsesbehandlinger.

Hvordan er efterforløbet efter skleroterapi?
Det behandlede område vaskes efter behandlingen. Du må ikke dyrke aktiv fysisk motion 5 dage efter behandlingen, og du bør undgå kraftig sol på de behandlede områder i mindst 1 måned efter hver behandling. Det anbefales, at du køber støttestrømper inden behandlingen. Disse strømper bør anvendes dagligt i 2 uger efter behandlingen. Ved behandling under knæniveau kan der anvendes en kort strømpe, og ved behandling over knæniveau bør der anvendes støttende strømpebukser. Strømperne kan købes I klinikken.
Der kan behandles med skleroterapi en måned efter laserbehandling af karudvidelser, og igen 2-3 måneder efter den tidligere skleroterapi-behandling på samme område.

Hvilke bivirkninger er der til skleroterapi?
Efter hver behandling opstår en varierende grad af hævelse, rødme, kløe og svie på indstiksstederne. Nålen efterlader små sår, som almindeligvis heler uden ar. Disse gener forsvinder efter få dage. Blå mærker i huden er almindelige og forsvinder efter 1-2 uger. Længerevarende mørke hudforandringer er sjældne og skyldes nedbrudt blod og karrester, som oftest forsvinder igen efter få måneder.
Du kan få små sår og i sjældne tilfælde kan ses små ar efter indstik. Sjældent kan der forekomme en allergisk reaktion som behandles efter normale forskrifter.

Information og samtykke
Efter at have gennemlæst denne skriftlige information skal man have mundtlig
information om behandlingen af klinikkens ansvarshavende læge og mulighed for at stille spørgsmål. Man har her mulighed for at medbringe en bisidder. Efter den mundtlige information skal der være mindst 2 dages betænkningstid, før man giver sit samtykke til behandling.