Før behandling

Efter behandling

pHformula skinresurfacing (kemisk peeling)

Den kemiske peeling foretages ved hjælp af produkter bl.a. syrer fra pHformula.Laboratoriet som fremstiller produkterne, har base i Barcelona og har igennem de sidste 30 år udviklet forskellige serier af medicinske og æstetiske produkter ved hjælp fra dermatologer og farmaceuter. Produkterne bruges i over 40 lande. Udviklingen af de avancerede skinresurfacing produkter er basereret på videnskabelig forskning
Skin resurfacing (kemisk peeling): betyder genopbygning/ genopretelse af hudens øverste lag: epidermis og dermis (overhud og læderhud).

Hvad er pHformula og hvordan virker det?
pHformula indeholder unikke syrer. Der findes tre forskellige niveaer 1-3:
level 1: mild,
level 2: moderat og
level 3 medicinsk med pH omkring 1.
Ud over syrer indeholder produkterne bl.a. vitaminer, antioxidanter, antinflammatoriske stoffer, amino syrer, enzymer og sporstoffer som tilsammen sikrer en ensartet og kontrolleret hudoptagelse af de aktive substanser med minimal skade på overhuden, da stof ferne primært arbejder i dybden og bevirker celle fornyelse og optimal regenerering af huden.
Phformula må ikke forveksles med en almindelig peeling. Almindelige kemiske peelinger forårsager ofte efterfølgende afskalning af huden. Mange tror fejlagtigt at effektiviteten kan måles ud fra hvor kraftig denne afskalning er. Med pHformula sker hudfornyelsen i læ derhuden og i mindre grad i overhuden, samtidig med at sår og hudirritation begrænses. pHformula er udviklet l at behandle aldersforan dringer i huden samt acne.

Huden vil efter behandlingen få forbedret dens tilstand optimalt og vil føles strammere og fastere. De behandlede hudområder vil fremtræde med et forynget, glansfuldt, ensartet og mere spændstigt (op strammet) udseende. Behandlingen holder sædvanligvis i lang tid (måneder til år) , afhængig af livsstil og daglig solbeskyttelse.
Indikationer: En hud med begyndende linjer og rynker, grov hud, store porer, acne, lette solskader og pigmentskjolder (”leverpletter”)
Peelingen kan være et godt supplement til fillerbehandlinger, skinnboost behandling eller efter facelift .
Kontraindikationer for behandling: Solskoldet hud, herpes eller infektion i behandlingsområdet, gravide eller hvis du ammer, er under 18 år, får lysfølsom medicin, er i blodfortyndende behandling, i behandling med isotretinoin (der skal gå 12 måneder efter ophør af behandling), får kemoterapi, er i binyrebarkhormon behandling, lider af alvorlig sygdom, allergi over for indholdsstofferne, keloiddanner.

Hvordan foregår behandlingen?
Før behandlingen: Ved forundersøgelsen får du en skriftlig og mundtlig information om behandlingen ved en registreret sundhedsperson. Du er velkommen til at medbringe en bisidder. Efter du har modtaget information kan du give dit samtykke og behandlingen kan starte umiddelbart herefter. Det anbefales at du 14 dage før behandlingen skal påføre din hud et aktivt se rum (aktiv presufacing) for at gøre huden klar til selve behandlingen. Serum(AGE aktive formula , ACNE active formula eller, CR active formula) påføres huden 1-2 gange dgl. med en serum for at vænne din hud til den aktive behandling. Din behandler vil vejlede dig i hvilken serum du skal anvende og hvor hyppigt. Mindst en uge før må du ikke bruge selvbruner, acne behandlingsmidler, rensemasker, skrubbecremer eller lignende hududtørende midler og du må ikke have fjernet hår med voks eller andre hårfjerningsmidler i det område, som skal behandles.
Den aktive behandling (Aktiv professional skin resur facing) foregår ved speciel uddannet sygeplejerske. Der kræves ofte flere peelinger i en serie (ofte 2-4) og ofte med forskellige aktive emner. Sygeplejersken renser huden grundigt, affedter huden med alkohol herefter foretages en test af din huds føl somhed og tolerance. Dette fjernes efter max 2 minutter og herefter påføres et ensartet lag af det aktive peelingsmiddel. Det aktive middel skal ikke vaskes af eller neutraliseres. Behandlingen udføres 2-4 gange med 2-3 ugers interval.
Efter behandlingen: Hjemme skal du fortsætte be handlingen med serum (AGE recovery serum, ACNE recovery serum eller CR recovery serum)
Din behandler vil vejlede dig i hvilke serum du skal anvende og hvor hyppigt. Det er vigtigt at du ikke piller i din hud efter behan dlingen eller hiver løse hudflager af. Du skal undgå sol badning samt hårfjerningsmidler i mindst en uge på de behandlede områder.

Bivirkninger: Under den aktive behandling er det normalt at man mærker svie og smerte i få minutter – især i starten af behandlingen, senere kan føles kløe i timer til få dage. Det er normalt at huden kan føles stram og tør efter behandlingen. Nogle oplever en let og /eller gentagen afskalning af huden. Det er vigtigt at man ikke klør eller piller i huden også ved hudafskalning.
Efter behandlingen kan huden være rød i op til et døgn efter behandlingen afhængig af hudens sensitivitet. Efter dybere peelinger kan opstå blærer, som heler på 1-2 uger. Graden af hudreaktion afhænger af peelingens styrke, mængde, kombinationer, behandlingstid, hudens føl somhed, modtagelighed og forbehandling.

Komplikationer: Herpes, allergi, sårdannelse ses sjældent, men kan forekomme især hvis man piller i huden, Meget sjæl dent ses ar og misfarvninger især hvis man ikke passer på solen e er behandlingen

Kontakt: 4410 6100 eller book on-line