“Vredesfure” inden Botoxbehandling

“Vredesfure” efter Botoxbehandling

“Kragetæer” inden Botoxbehandling

“Kragetæer” efter Botoxbehandling

Panderynker

Panderynker efter Botoxbehandling

Botulinum toksin – behandling af dynamiske rynker

Botulinum toksin
Botulinum toksin (BTX) blokerer frigivelse af signalstoffer mellem nerve og muskel, hvilket forårsager en afslapning af musklen. Stoffet er oprenset fra bakterier og har siden 1985 været anvendt til behandling af øjenmuskler (skelen) og siden 1989 været anvendt til kosmetiske behandlinger i ansigtet. Derudover anvendes BTX til en lang række lægelige formål, og stoffet anses i dag for yderst sikkert.

Hvordan virker behandling med Botox / botulinum toksin?
Med BTX kan man behandle de såkaldte dynamiske rynker, dvs. rynker der fremkommer ved muskelsammentrækninger i huden. Efter injektion med BTX bliver de muskler, som rynker huden – fx i pande, omkring øjne eller mellem øjenbryn – forhindret i at trække sig sammen, og huden glattes ud. Følesansen i det behandlede område bevares uændret.

Kan jeg kombinere Botox / botulinum toksin med filler?
Det er muligt at kombinere behandling med BTX med filler, laser, peelinger og andre hudforyngende behandlinger. Man bør dog være varsom med at kombinere flere forskellige behandlinger i samme hudområde.

Hvem udfører behandling med Botox / BTX?
Behandling med BTX udføres af en sygeplejerske eller en læge, som er særligt uddannet og registreret under Styrelsen for Patientsikkerhed til at udføre behandling med BTX.

Hvordan foregår behandling med Botox / BTX?
Huden afrenses og desinficeres. Ved behandlingen indsprøjtes med en tynd kanyle små mængder BTX i musklen på udvalgte steder. Behandlingen er overstået på få minutter, og du kan tage direkte tilbage på arbejde efterfølgende.

Hvornår ser jeg effekten af Botox / BTX?
Effekten indtræder efter 3-8 dage og forsvinder gradvist igen over 3-6 måneder. Herefter kan behandlingen gentages. Hvis virkningen ikke er tilstrækkelig eller der er uhensigtsmæssig asymmetri, kan der laves en korrigerende behandling efter 2 uger. Det er vigtigt, at korrektionen foretages indenfor den første måned.

Hvordan skal jeg passe huden efter behandling med Botox / BTX?
Efter behandlingen er det vigtigt ikke at massere eller trykke på det behandlede område de første 4 timer, så toksinet ikke spredes til andre muskler. Undgå kraftig motion og kraftig varme på huden det første døgn efter behandling.

Skal jeg holde pause med blodfortyndende medicin og kosttilskud inden behandling?
Vi anbefaler, at du i en uge før behandlingen ophører indtag af Acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl, Magnyl, Aspirin o.lign.), naturmedicin og kosttilskud, som virker blodfortyndende (fx fiskeolie, hvidløg, ingefær, Ginseng, Ginkgo Biloba, Vitamin E, Matrem mm.) Dette vil mindske din risiko for at udvikle blå mærker efter behandlingen.

Er der bivirkninger til Botox / BTX?
En almindelig bivirkning er hævelse, rødme, ømhed og blå mærker under huden pga. blødning, som ikke kræver behandling, og som forsvinder i løbet af en uges tid.

Øvrige bivirkninger er sjældne: Nogle få oplever hovedpine de første par dage og meget sjældent ses kortvarigt lette influenzalignende symptomer. Alvorlige allergiske reaktioner i form af anafylaktisk shock ses uhyre sjældent og kræver hurtig behandling med injektion af adrenalin. Når man giver samtykke til behandling med BTX, giver man samtidig behandleren samtykke til akut behandling. Der er ikke rapporteret alvorlige senfølger til behandlingen. For intensiv brug af BTX i store dele af ansigtet kan medføre en fattig mimik og vi fraråder dette. Ved behandling af rynker i panden lige over øjenbrynene er der i få tilfælde hos kvinder set hængende øjenlåg, der oftest svinder over få uger. Når huden stikkes med en nål, vil der altid være en lille risiko for infektion. Ved behandling i nedre del af ansigtet kan de mimiske muskler omkring munden lammes, således at man ikke kan fløjte eller drikke med sugerør, og intensiv behandling i panden kan sænke i forvejen lavtsiddende øjenbryn. Da virkningen af BTX aftager i løbet få måneder, vil de ovenfor nævnte bivirkninger svinde før eller siden indenfor denne periode.

Hvordan er effekten af behandling med Botox / BTX?
Oftest giver behandlingen en tydelig reduktion i de dynamiske rynker. Effekten kan dog variere fra person til person. Nogle personer skal have en større mængder BTX end andre for at opnå den ønskede effekt. Der vil være nogle få personer, som ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der kan neutralisere toksinets effekt. Disse personer kan behandles med andre typer BTX, fx Dysport eller Azzalure.

Hvem må ikke få behandling med Botox / BTX?
Behandlingen gives ikke til gravide, ammende, ved kendt allergi overfor indholdsstoffer i opløsningen (botulinum toksin, humant albumin, laktose, natrium succinate), eller hvis man har visse sjældne neuromuskulære sygdomme (fx myasteni). Hvis man indtager medicin af typerne aminoglykosider (mod visse infektioner), penicillamin (mod visse bindevævssygdomme), quinine (mod uro i benene eller malaria) eller calciumblokkere (fx mod forhøjet blodtryk, hjertesmerter eller hjerterytmeforstyrrelser) kan effekten af botulinum toksin forstærkes. Hvis man er under 18 år kan man ikke få foretaget behandling på kosmetisk indikation.

Information og samtykke
Efter at have gennemlæst denne skriftlige information skal man have mundtlig
information om behandlingen af klinikkens ansvarshavende læge og mulighed for at stille spørgsmål. Man har her mulighed for at medbringe en bisidder. Efter den mundtlige information skal der være mindst 2 dages betænkningstid, før man giver sit samtykke til behandling.